โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียน ณ อาคารโดมโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)