โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

มอบรางวัล

นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) พร้อมด้วยนางสาวอุมาพร พวงดอกไม้ และนายนิพนธ์ บรรเทากุล รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการดังต่อไปนี้

-นิทรรศการศิลปกรรมระดับโลก ที่ประเทศบัลแกเรีย ในรายการ “25th International Youth Art Exhibition Nova Zagora 2023 “ ได้รับรางวัล An Honorary Diploma
ซึ่งเป็น 1 ใน 15 รางวัลของประเทศไทย จากทั้งหมดทั่วโลก 25 ประเทศ จำนวนภาพ 3200ภาพ
ได้แก่ นางสาวเมริสา อาศัยนา.ม.5/1 และ เด็กชายกิตติภพ บูรณธนสกุล ม.2/3
ครูผู้ฝึกสอน นางจุติพร จันทร์เผือก

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

-การประกวดวาดภาพสีน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม พ.ศ.2566
ในหัวข้อ “ความรักจากแม่” ระดับชั้นมัธยมศึกษา ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
ได้แก่ นางสาวเมริสา อาศัยนา.ม.5/1