โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

มอบรางวัลและให้กำลังใจนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๗๐