โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

มอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า