โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

มอบทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานนักเรียน