โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖