โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

พิธีบายศรีสู่ขวัญขอขมาครูอาจารย์