โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในงานเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในงานเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
ในวันพุธที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) นำโดย นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวอุมาพร พวงดอกไม้ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในงานเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมี นายประเสริฐ
บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครนคราชสีมา
หัวหน้าหน่วยงานราชการต่าง ๆ ร่วมพิธี ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี