โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ผู้อำนวยการและคณะครูร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและอัญเชิญพระนาคปรก 1,500 ปี

ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและอัญเชิญพระนาคปรก 1,500 ปี ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 15.00น. โรงเรียนเทศบาล 4(เพาะชำ) นำโดย นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และอัญเชิญพระนาคปรก 1,500 ปี จากวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร มาประดิษฐานยังบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามสืบไป