โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาได้พบประพบพูดคุยกับผู้บริหารและคณะครูเนื่องในโอกาสได้รับดำรงค์ตำแหน่งใหม่