โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษามอบรางวัลให้กับนักเรียน