โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ผู้อำนวยการสถานศึกษาให้โอวาทและกล่าวคำปราศรัยให้กับนักเรียน