โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ผู้อำนวยการสถานศึกษาให้กำลังใจครูและนักเรียนผู้เข้าการแข่งขัน