โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ต้อนรับครูใหม่