โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมในการจัดงานคอนเสิร์ตเพื่อการกุศลของวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)