โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ประชุมผู้ปกครอง และ รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน