โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา