โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

พิธีจัดงานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565