โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 รอบนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)