โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

บุคลากรทางการศึกษา ร่วมขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) นำโดย นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัล
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานแห่
เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมี นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วย นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนคร
นครราชสีมา คณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานราชการต่าง ๆ ร่วมพิธี ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี