โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

นายพุทธรัตน์  นัยวิกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) พร้อมด้วยผู้บริหารฯ และคณะครู ให้การต้อนรับผู้ปกครอง และนักเรียนในวันเปิดเทอมวันแรก 16 พฤษภาคม 2566