โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

นั่งรถรางชมเมืองเก่า เล่างานศิลป์ ถิ่นย่าโม” ในนิทรรศการงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2

นั่งรถรางชมเมืองเก่า เล่างานศิลป์ ถิ่นย่าโม" ในนิทรรศการงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2

นั่งรถรางชมเมืองเก่า เล่างานศิลป์ ถิ่นย่าโม”

      โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) นำโดยคณะครูได้มีการจัดทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรม “นั่งรถรางชมเมืองเก่า เล่างานศิลป์ ถิ่นย่าโม” ในนิทรรศการงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 และแวะชมต้นโพธิ์ ที่โอบกำแพงเมืองโคราชเมื่อ 300 ปีที่แล้ว เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา โดยสำนักการศึกษาเทศบาลนครราชสีมา