โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

นักเรียน สาขาดุริยางคศิลป์ ร่วมแสดงดนตรี และจินตลีลาประกอบเพลง พระราชนิพนธ์ ใน กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์เมือง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ 26 ก.ค. 2566 นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) พร้อมด้วย นางสาวอุมาพร พวงดอกไม้ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) นำคณะครูและนักเรียน สาขาดุริยางคศิลป์ ร่วมแสดงดนตรี และจินตลีลาประกอบเพลง พระราชนิพนธ์ ใน กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์เมือง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีท่านสุวัจน์ ลิปตพัลลภ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด คณะผู้บริหารเทศบาลนครนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมงานดังกล่าว ณ บริเวณคูเมืองชูไทยศาลาลอย