โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗๐