โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์