โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

นักเรียนกลุ่มทักษะทางด้านวิชาชีพ SBLMD(เสริมสวย) เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการแต่งหน้า และการดูแลรักษาผิวพรรณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนำไปประกอบอาชีพได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมประสบการณ์ความรู้ความสามารถในด้านความงาม และสร้างบุคลิกภาพที่ดียิ่งขึ้น

วันอังคารที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) มอบหมายให้นางสาวอุมาพร พวงดอกไม้ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนกลุ่มทักษะทางด้านวิชาชีพ SBLMD(เสริมสวย) เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการแต่งหน้า และการดูแลรักษาผิวพรรณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนำไปประกอบอาชีพได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมประสบการณ์ความรู้ความสามารถในด้านความงาม และสร้างบุคลิกภาพที่ดียิ่งขึ้น ในระหว่างวันที่ ๘ –๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา