โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายนิพนธ์ บรรเทากุล เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)

โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) พร้อมด้วยนางสาวอุมาพร พวงดอกไม้ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะผู้ช่วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายนิพนธ์ บรรเทากุล เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องท่องเที่ยว โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)