โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ต้อนรับคณะกรรมการและคณะครูโรงเรียนสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา ในการคัดเลือกตัวแทนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ ๗๐