โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

จัดกิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ Science & Math Week

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้มอบหมายให้ นางสาวอุมาพร พวงดอกไม้ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วย นายนิพนธ์ บรรเทากุล รองผู้อำนายการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ Science & Math Week เพื่อให้นักเรียนได้น้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ทั้งนี้มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ได้แสดงออกถึงผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ณ อาคารโดม โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)