โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฏาคม 2566 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน จัดันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฏาคม 2566 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณโดม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ณ บริเวณโดม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)