โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

งานแสดงคอนเสิร์ตเพื่อการกุศล “สุนทรียะแห่งความไพเราะ” วันที่ 17 มิถุนายน 2565