โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์