โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

คัดกรองคันหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 A NTIG EN TEST KIT (AT K) ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นเพื่อเตรียมการเรียนการสอนแบบ Onsite

คัดกรองคันหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 A NTIG EN TEST KIT (AT K)
ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นเพื่อเตรียมการเรียนการสอนแบบ Onsite

        โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เปิดภาคเรียนแบบ Onsite วันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ได้ทำการคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 A NTIG EN TEST KIT (AT K) ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นเพื่อเตรียมการเรียนการสอนแบบ Onsite โดยมี นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา นางสุรีรัตน์ ธรรมโชติ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมา นายชูชาติ โจมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลนครนครรราชสีมา คอยอำนวยความสะดวก ให้ความรู้ดูแลความเรียบร้อยในการตรวจในครั้งนี้