โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

คณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมนักเรียน และครูสายชั้น ป.6 ในการสอบโควต้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1