โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

คณะทีมแนะแนวการศึกษาต่อ ป. 1 ป.4 และป.6 ออกแนะแนวโรงเรียนบ้านจอหอ