โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

คณะครูงานอนามัยโรงเรียนร่วมกับครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทำการตรวจ (ATK)