โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเมริสา อาศัยนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ชนะเลิศการประกวดวาดภาพสีน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566

โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) โดยท่านผู้อำนวยการ นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเมริสา อาศัยนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ชนะเลิศการประกวดวาดภาพสีน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566 หัวข้อ “ความรักจากแม่” ระดับชั้นมัยมศึกษา จัดโดยสำนักวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา