โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4