โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)