โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ขอเชิญร่วมแบ่งปันของขวัญ ของรางวัล ทุนการศึกษา และร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ