โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

กิจกรรมในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๙๑  พรรษา

วันที่ ๑๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนเทศบาล  ๔ (เพาะชำ) นำโดย นายพุทธรัตน์  นัยวิกุล  ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวอุุมาพร  พวงดอกไม้  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๙๑  พรรษา  ๑๒  สิงหาคม ๒๕๖๖  โดยมี นายทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์ ปลัดเทศบาล   เทศบาลนครนครราชสีมา  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าว  ณ  บริเวณสนามโดมโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)