โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

กิจกรรมโครงการ Reading Hero อ่านได้ อ่านดี อ่านทุกวี่ ทุกวัน

เทศบาลนครนครราชสีมาร่วมกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กจัดกิจกรรมโครงการ Reading Hero อ่านได้ อ่านดี อ่านทุกวี่ ทุกวัน โดยมีแผนงานกิจกรรมแนะนำให้ความรู้การอ่าน การออกเสียงและการนำไปใช้กับครูและพี่เลี้ยงในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนคนครราชสีมาวิทยากรที่มาให้ความรู้และเทคนิคการอ่าน การออกเสียง คือนายเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป (อาจารย์ตุ๊บปอง) ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคมพ.ศ 66 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร