โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

กิจกรรมโครงการรับผิดชอบต่อสังคม (C.S.R.)

กิจกรรมโครงการรับผิดชอบต่อสังคม (C.S.R.) วันที่ 12 มิถุนายน 2566 นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้มอบหมายให้คณะครูนำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 จำนวน 30 คนโรงเรียนเทศบาล ๔(เพาะชำ) เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรับผิดชอบต่อสังคม (C.S.R.) จัดโดยสมาคมกีฬายืมนาสติกแห่งประเทศไทยจัดโดย ร่วมกับธนาคารออมสิน ประจำปี 2566 ณ เทอร์มินอล ฮอลล์ ชั้น4

ศูนย์การค้า Terminal21korat จังหวัดนครราชสีมา