โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

กิจกรรมสวดมนต์ สายชั้นประถมศึกษา ป.๑-ป.๖