โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

กิจกรรมพัฒนาวัดศาลาทองเนื่องในเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 12 สิงหาคม 2566

กิจกรรมพัฒนาวัดศาลาทองเนื่องในเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 12 ส.ค.66 เวลา 09.00 น. นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวอุมาพร พวงดอกไม้ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมพัฒนาวัดศาลาทองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ และทำนุบำรุงรักษาวัดให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นแหล่งเรียนรู้หลักธรรม และวัฒนธรรมถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีนายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ณ วัดศาลาทอง