โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

กิจกรรมทัศนศึกษา

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) โดยท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล และคณะครูสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จัดกิจกรรมทัศนะศึกษา ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา