โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ให้กับนักเรียนโดยเดินทางไปทัศนศึกษาที่งานสัปดาห์วิทย์เเห่งชาติ “พลังวิทยาศาตร์” รักชีวิต รักษ์สิ่งเเวดล้อม” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ 2566 นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูเเละนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ให้กับนักเรียน
โดยเดินทางไปทัศนศึกษาที่งานสัปดาห์วิทย์เเห่งชาติ “พลังวิทยาศาตร์” รักชีวิต รักษ์สิ่งเเวดล้อม” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา