โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง