โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

การอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์น้อยหลานคุณย่าพาชมเมือง ประจำปี ๒๔๖๖