โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

การสุ่มตรวจคัดกรองด้วยชุด ATK